Војни и глад истрпевме, ни боктиса таа сласт, ветувањата нѐ прејадоа, ни станаа бреме, го кутнавме царот, патоа Привремената власт, затоа што веќе им истече нивното време. И ако некој некогаш сеуште негува надеж, ова ќе им го кажеме на тие царски ѕверки: вашето време обратно нема да се здаде, како и да е, ние за тоа презедовме мерки. Ние си немаме време за привремена власт отсега натаму власта советска е над сите. Кој тука беше привремен, доживеал сраз! Ајде гитла, царисти, ви завршија дните!
© Љубомир Бочваров. Превод, 2013