Да развивам дискусија со тебе, немам фајде! Ти верглаш за омилените сапуници и тажно! Си одам, на пијачка кај момците ќе ме најдеш - таму се обмислува она вистинското и важно! Кај момците го наоѓам најсериозниот фазон, на пример, за доживеани пијански чудесија; тематски, кај нив е застапен широк дијапазон - од спиење на тезга па до бакалска вересија. Со нив дискусијата ми е директна и груба, а проблемот го решаваме на екс, со голтка: каде да се пронајде недостаточната рубља и кој потоа ќе појде по ново шише водка. А ти наутро ми даваш презакиселен квас и нема шанса за некакво твое оправдание: различни интелекти нѐ разделуваат нас - мора да стекнеш повисоко образование!
© Љубомир Бочваров. Превод, 2013