Во дружината не може да влезе секој, и јас еднаш, на еден проклет датум, го приведов човекот со мене и реков: «Налејте му, тој е во мојот фатум». Тој пиеше со нас, личеше дека ужива, и ние го прифативме како да ни е брат... А утринта, тој ја предаде сета дружина - утнав работа, сите ги носам на врат. Судењето не го помнам, саштисан бев, како да сум паднал во ледена бездна - а потоа барака в логор, станав за грев, зашто и реално положбата беше бедна. Штедам сила за времето по оваа беда, тој си мисли - смртен покров ни скроил, но рано нѐ отпиша, наивен ми се гледа, ќе одмаздиме, верувајте, другари мои. И ќе дојде ден, ќе сврши ноќта тешка, со вас и јас слободата ќе си ја вратам: и бидејќи гниевме заради моја грешка, оставете на кодошот јас да му платам.
© Љубомир Бочваров. Превод, 2013