Глупоста на послужавник: ја фрлам оти е грда. Гледајте, луѓе, смело носам протестна лента! Иако икам, сепак, како и Спасителот, тврдам, и страдам за идејата во отрезнувачки центар.         Еве, засвирела музика за секого соодветна, се подига и стар и млад, на поредок свикнат, танцува секој развеселен, во лицето светнат, - но јас си ѕенѕам, во некое ќоше сум пикнат, кога е танго, јас нога врз нога ќе си метнам. Прогласен е рибен ден но не спуштај го носот! Кркај риба од конзерва и да молчиме ко риби - и ефтиниот хак е побратим на скапиот лосос! За да летнеме, птичјиот ден ќе ни биде алиби, а кога ќе паднеме - на раните ракија и просо!
© Љубомир Бочваров. Превод, 2013