Што ќе ни е нам некакво сиже со интрига, кога сѐ си знаеме, од јабана до абраш. Еве пример: на светов за најдобра книга јас го сметам кривичниот законик наш. И ако сум растревожен, ме мачи несоница, или сум мамурлија и од киселина ждригам, го вртам законикот на омилената страница и со ќеф дури до крајот ја читам таа книга. Јас на другарите совети не им давав, траев, грабежите им се прашање на чест и лезет; но еве што е битно за тие дела да се знае - затвор три години ама не повеќе од десет. Глејте, тоа се прости редови, како окови, што ќе ни се романи од целиот свет! Во нив е сѐ, логор, бараки, долг, рокови, скандали и карти - измамата комплет! Во тие ретчиња гледам ал-време и место, во секое од нив нечија судбина се скрила! Се радувам ако ни се случи, не баш често, парче среќа да ни донесе добрата вила! И срцето ми бие како на ранета птица кога својот член го читам во книгата добра: крвта в глава ми се крши како штица, баш како кога полицијата за в апс ме собра.
© Љубомир Бочваров. Превод, 2013