А зошто како хулиган и апаш да носам вина, како антисемит може подобро ќе си минам: таа сорта иако без корен во законското поле милиони ја поддржуваат за орловски полет. Да, ќе се види чија мајка црна волна прела но да видиме семитите какви прават дела: они да ти биле многу пристоен народ стар, покрај нив, и за мене ќе испадне некој ќар! Но, еден учен пријател, пијан в кооперација, рече дека семити се простата еврејска нација. Па штом е така, ќе има за мене вкусна каша, сега се успокоив, нема од што да се плашам! Долго време негував дури и стравопочитание, Алберт Ајнштајн ми беше најумствено здание. Нека ми прости народот, ама сепак да си прашам: да се брои ли Абрахам Линколн во шемава наша? Во неа е Сталиновата жртва Кеплер, режисер, во неа е Чарли Чаплин, филмотворен бисер, писателот Рабинович и жртвите на фашизмот па дури и основополжникот на марксизмот. Но истиот тој пијаница пак почна да се бреца, семитите крв им пиеле на христијански деца; а во меана другар рече нешто што ме трасна - дека многу одамна од нив и господ е распнат. Ним крв им е неопходна шуга да си лечат, во зоопарк и од слонот со цевче ја влечат! Се знае, они на народот од нашата родина реколтата жито ја украдоа минатата година! Долж Курската и Казанската пруга дивеат, изградиле викендици, како богови живеат! На сѐ сум јас спремен, ги чекам во пусија, ќе ги тепам Евреите и ќе ја спасам Русија!
© Љубомир Бочваров. Превод, 2013