Брзај - по небо кружи и дебне мршојадец белоглав! Шума - домот твој на пролетен грев го наведува! Почуј - шуплива ли земја под нас се тресе од страв? Гледаш - снопја магла врз полето ко небесен врав? Тоа росата зоврива зашто омразата ја заведува. Омразата - во потечените бубрези е камен, омразата - ја криеме но не се намалува, омразата - од кожата исцедок е таа срамен, омразата - главите наши ги потпалува! Погледни - во реката лисести петна пловат, во државата нов ред злото ни прокламира. Истинале рацете, за меч нема топлина нова, а очајот во слепоочницата како птица колва и, обземено од омразата, срцето ни замира. Омразата - на младите им осакатува лица, омразата - тера од амбис да не се плашиш, омразата - жеднее и сака лакомо да цица од црните крвја на непријателите наши. Да, омразата и нас не слови во своите окови, но злобата од ропството не ќе не избави нас. Не е слепа омразата наша, нема црни сокови, вистинита е и орна за справедливи скокови, а свежо ветре ќе исуши солзи, ќе донесе спас. Омразата - пијалок во преполнета чаша! Омразата - чека да избликне и да дивее! Но, од благородност рти омразата наша бидејќи во симбиоза со љубовта живее!
© Љубомир Бочваров. Превод, 2013