გადავარჩინოთ ყმაწვილი - ბავშვთა სახლს მივაბაროთ. იქ სამოთხეა ნამდვილი, იქ ბავშვის ბედი წყდება, მუქთაა საჭმელ-სასმელი, უფასო - განათლება!.. ცხოვრება მიდის წყალივით, მეც მივყვებოდი ბრმადა; დარდიმანდულად ვცხოვრობდი, რადგან არაფრის მწამდა. სხვა ყველა სისულელეა უფლის სამსჯავროს გარდა. ყველაფერს უხვად მოგცემენ და გიმღერებენ ნაზად, - იყავით მუყაითები, არ ჩაიმუხლოთ არსად. ყველაზე თბილ მოფერებას იღებ ხელფასის ფასად. მუდამ უშრომლად ვცხოვრობდი, - დროს მივყვებოდი ბრმადა; ცა არ მიმაჩნდა ქუდად და არც არაფრისა მწამდა, რადგან სხვა სისულელეა უფლის სამსჯავროს გარდა.
თინა შიოშვილმა. თარგმანი, 2005