მე რომ ვიყო ფიზიკურად სუსტი, მორალურაღ ვიქნებოდი მტკიცე: ახლოსაც არ ჩავუვლიდი ქალებს, არ დავლევდი წვეთსაც, დავიფიცებ! მე რომ ვიყო ფიზიკურად მტკიცე, მაშინ - ამის გაფიქრებაც მზარავს! - უხვ ნაკადად შევისრუტავ ნისლებს, მაგრამ ქალებს - კვლავ არა და არა! რადგან სუსტი ან ძლიერი არ ვარ, საშუალო მასშტაბის ვარ რაკი, - რა ვქნა, როგორ არ დავლიო? თანაც ნაშებს როგორ შევაქციო ზურგიl
თინა შიოშვილმა. თარგმანი, 2005