დრო რომ გადის, ადამიანს ყველა წყენა ავიწყდება, მაგრამ ჩემი მწუხარება არა დნება, არა ლღვება... ვერ დაადნობს მას ზაფხული, ვერც შეადღის პაპანება. ვიცი, ჩემი სატკივარი საუკუნოდ თან გამყვება.
თინა შიოშვილმა. თარგმანი, 2005