ცხელ და ყვითელ აფრიკაში, მის ცენტრალურ ნაწილში, დატრიალდა ვაი-ვიში დღის წესრიგის გარეშე: - წარღვნა ყველას წაგვლეკავსო, - სპილომ მორთო ღრიალი, რაკი ჟირაფს ჩაუვარდა ანტილოპას ტრფიალი. ამ ყაყანში მე ბებერი თუთიყუში ვიცანი: - ჟირაფს გრძელი კისერი აქვს, უჭრის თვალთა ისარი! - მერე რა ,რომ რქიანია? - გაიძახის სასიძო, - ფაუნაში დღეს ხომ ყველა თანასწორი არისო. ჩემს გულის სწორს ნათესავნი თუ არ შეხვდნენ გაგებით, მაშინ ნუღარ დამძრახავენ, წავალ, დავიკარგები! ამ ყაყანში მე ბებერი თუთიყუში ვიცანი: - ჟირაფს გრძელი კისერი აქვს, უჭრის თვალთა ისარი! არც მამილო ანტილოპას დაევასა სასიძო, - რა კაცია, ყველაფერი მისთვის ერთი არისო! აპილპილდა სიძე-კაცი: - გადაგასხით თავზე ლაფი! და ბიზონებს შეეხიზნენ ანტილოპაც და ჟირაფიც. ამ ყაყანში მე ბებერი თუთიყუში ვიცანი: - ჟირაფს გრძელი კისერი აქვს, უჭრის თვალთა ისარი! ცხელ და ყვითელ აფრიკაში ვერ ნახავთ იდილიას, ჟირაფი და მისი ცოლი ნიანგის ცრემლებს ღვრიან; მათ ჭირ-ვარამს რას უშველი, რა კანონით, როგორ, ბიზონს ცოლად გაჰყოლია ჟირაფების გოგო. თუნდ შემცდარი ერქვას ჟირაფს, დამნაშავე ის არი, ვინც თქვა: გრძელი კისერი აქვს, უჭრის თვალთა ისარი!
თინა შიოშვილმა. თარგმანი, 2005