აბა, შენთან რაზე ვისაუბრო, აბდაუბდის ყურისგდება არ ღირს. სჯობს, ბიჭებთან დასალევად წავალ, მათ აზრები მაინცა აქვთ საღი. ჭკვიანური ბაასი აქვთ ბიჭებს: ვინ სვამს მაგრად, ვინაც კიდევ - მდარედ. ფარდულიდან საბაყლომდე გასტანს მათი ფართო თვალთახედვის არე. პირდაპირი სიტყვა, არა კრთომა - და ყლაპვის დროს ორ პრობლემას ვწყვეტთ: ბოლო მანეთს როგორ უნდა შოვნა, არყისათვის სად გავქუსლოთ დღეს. შენ მე დილით პურის ბურახს მაძლევ, აბა, რითი გაიმართლბ თავს? აიმაღლე განათლების დონე, ჩვენ სხვადასხვა ინტელექტი გვაქვს!
თინა შიოშვილმა. თარგმანი, 2005