თუკი მოგეწონა - არის ცოტა? თუკი შეგიყვარდა - არის ბევრი? ნეტავ, თავიდანვე რომ მცოდნოდა, ნეტავ, მე დიდი ხნით, ყველაფერი! სად ხარ, ფანტაზიავ დაშრეტილო, სიტყვავ სასურველო მალე მოდი; ნაზო, მშვენიერო, ასე ტკბილო!... ნეტავ არასოდეს მყვარებოდი!
ელგუჯა მარღია. თარგმანი, 2011