Is-silġ ikun fuq, ikun isfel, u jien maqbud fin-nofs. Il-biċċa t’isfel nitrappana jew se nkisser dik fuqana? Fil-wiċċ żgur jien irrid nitla’ u mhux se naqta’ jiesi, Wara ninfexx fix-xogħol sejjer, jien u nistenna l-viżi. Ja silġ itfarrak, tfaqqa’ fuqi! Sirt għarqan xraba donni naħdem bil-moħriet. Se nerġa’ lura għandek bħall-vapuri mill-għanjiet, Waqt li kollox qed niftakar, saħansitra l-vrus il-qodma. Xellift l-erbgħin u għandi anqas min-nofs seklu Jien ħaj għax tnax-il sena mħares mill-Mulej u minnek, marti. U għandi fis-siegħa li nkun quddiemU x’inkantalU, Għandi biex niġġustifika qiddiem Alla ħajti.
© Yana Psaila. Traduzzjoni, 2014