Ma konniex naqsmuk bejnietna u nfissduk U dak li ħabbejna sar il-passat. Jien inġorr ix-xbieha tiegħek għażiża f’qalbi, Valja Iżda Ljoxa pinġa din ix-xbieha fuq sidru. Dakinhar f’dak l-istazzjon tal-ferrovija, Meta konna ngħidu “ċaw” lil xulxin Jien tennejt li f’ħajti mhu se ninsa qatt lil Valja, U weġibni Ljoxa ,“ Lanqas jien”. Issa ddeċiedi min iħossu biha agħar, Min ibati iżjed, pprova ifhem: Hu li għandu x-xbieha tiegħek fuq barra Jew jien biha minquxa fuq il-qalb muġugħa. U kultant tassew inħossni mdejjaq Inkun nixtieq immur naqbeż biss. Tifhimnix ħażin li ngħid lil Ljoxa ħalli jiftaħ il-qmis, Biex inħaress lejk għas-sigħat sħaħ. U milux ħabib tiegħi, ħabib ta’ veru Dawk id-dwejjaq iġġilidhom bl-arti, Minn fuq is-sider Ljoxa kkopjak U fuq sidri pinġa l-profil tiegħek. Naf li ma tistax tgħid kontra sħabek Iżda nħoss aktar viċin tiegħek mill-ħsieb Li tiegħi jew aħjar tiegħek tpinġija Ħafna isbaħ ġiet mix-xbieha fuq is-sider tal-ħabib.
© Yana Psaila. Traduzzjoni, 2014