Fuq xiex se nitħaddet miegħek! Xorta waħda qed tgħid iċ-ċuċati, Aħjar immur nixrob mal-ħbieb, Ħsibijiethom aktar sinifikanti. Qegħdin jiddiskutu t-temi serji, Min ikun jixrob iżjed pereżempju. Il-prospettivi tagħhom wiesa’, Mill-gabbana sa tal-ħaxix tagħna. It-taħdita li jkollna tkun serja u ħarxa, Il-problemi kollha nsolvu bil-ħanġra: Minn fejn se niddubbaw lira żejda U min imbagħad se jiġri jixtri vodka. U int filgħodu ttini l-kvass Ma nafx biex nista’ noħroġ ħalli nivvintalek ġustifikazzjoni! Jiena u int għandna l-intelliġenza differenti, Aħjar tgħolli l-livell tiegħek t’edukazzjoni!
© Yana Psaila. Traduzzjoni, 2014