Kieku dgħajjef kont fiżikament, B’saħħti kont se nkun jien moralment. L-alkoħol ma kontx se nixrob, lanqas qatra, U ma’ nisa mhux se nħawwad kieku, nagħmel imħatra! Kieku b’saħħti kont fiżikament X’kont se nagħmel, lanqas naħseb qed nibża’, Kont se nixrob bix-xaba’ ix-xmara ta’ nida Imma xorta ma nkunx nersaq lejn in-nisa! Iżda jekk jiena ħriġt ta’ kalibru nofsani, X’naqbad nagħmel, hemm l-iċken idea? Ma nistax l-alkoħol ma nixrobx, U l-mara! Kif qatt nista’ ma nħares jien lejha!
© Yana Psaila. Traduzzjoni, 2014