Kemm-il darba naqbad it-titjira Moska-Odessa Iżda l-ajruplan jerġa’ ma jitħalliex jitlaq. Issa ġiet il-ħowstess liebsa blu, donnha prinċepessa, Infallibbli bħall-flotta ċivili kollha. Fuq Murmansk m’hemmx sħab U jekk trid issa stess tista’ tmur Ashgabad. Miftuħa Kiev, Kishinev, Miftuħ ukoll Kharkov u Lvov Iżda m’għandix x’nambihom. Qaluli li llum m’għandix nittama għall-aħjar, Li ma jmissnix norbot fuq is-smewwiet. U jerġgħu jdewmu t-titjira lejn Odessa Did-darba għax bis-silġ miksi l-mitjar. F’Leningrad beda jdub is-silġ u jinżel minn fuq l-bjut, Għax lejn Leningrad titjira ma naqbqdx? Tbilisi bħalissa għandhom temp sħun u bnazzi U jikber it-te’ imma ma rridx immur hemmhekk jien, grazzi. Qed nisma’ nies sejrin Rostov! Iżda jien mejjet biex immur Odessa, Fejn għal tlitt ijiem m’aċċettawx li jinżlu ajruplani Għalhekk din it-titjira dejjem tkun posposta. Irrid immur fejn hemm imniezel tas-silġ U għada mistennija tagħmel il-borra. Iżda xi mkien jirrenja d-dawl tax-xemx u d-dija, Hemm ikun tajjeb imma mhux għalija! Minn hawn m’hemmx tluq, hemmhekk ma jaċċettawx inżul, Tad-dwejjaq u mhux ġust, Imm’ara Il-ħowstess issejħilna biex nitilgħu b’leħen tedjuż, Tixbah lill-flotta ċivili kollha. U l-iktar post imwarrab ukoll fetħu Fejn ebda premju ma jħajrekx għalih. Miftuħ il-port magħluq ta’ Vladivostok, Miftuħ Pariġi imma jien m’għandix x’nambih. Se nitilgħu ’l fuq u t-temp se jsir aħjar. U issa se titneħħa ż-żamma. Ħoss qawwi qiegħed jinstema’ tat-turbini u sforza l-ajruplan, Però jien tlift diġà kull tama. Mitt skuża se ssibilhom ħalli ma jaċċettawnix. Irrid immur fejn hemm is-silġ u ċ-ċpar Fejn għada mistennija tagħmel il-borra. Miftuħa Londra, Delhi, Magadan, M’għandix x’nambihom, għalkemm miftuħa kollha! Kelli reġun! Ma nafx jekk għandix nibki jew nidħaq Għax it-titjira reġgħet ġiet posposta U fil-passat mill-ġdid teħodna l-ħowstess - Miss Odessa, Bħal TU irqiqa u pulita, U aċċessibbli bħall-flotta ċivili kollha. Sat-tmienja reġgħu dewmu t-titjira, U n-nies ressenjati bdew jorqdu. Iż-żikk kemm sirt xebgħan, Daqshekk, jien sejjer fejn jaċċettaw l-inżul tal-ajruplan!
© Yana Psaila. Traduzzjoni, 2014