Kont nippassiġġa darba waħda fil-belt kapitali U ġara li lqatt lit-tnejn mhux apposta, b’mod banali. Imbagħad sibt ruħi fl-għassa tal-pulizija U mitt Għax lilha rajt, qatlitni bis-sbuħija! Ma nafx x’kienet qed tagħmel hemm Forsi ġiet tiġbor passaport, Dak il-ħsieb beda f’rasi jdur. Xi sbuħija! Żagħżugħa u bjonda... Se nfittixha, dan żgur! Segwejtha sa darha, ftakart l-entratura. X’ħa ngħidilha? Li jien - kriminal? Wara li xrobt ħassejt kuraġġ ġo fija, Stedintha lill-għażiża f’restorant tal-istazzjon tal-ferrovija. Dawk in-nies li kienu għaddejja Il-ħin kollu jidħqulha lil dik sbejħa ħdejja Bdejt niġġennen, xtaqt ngħajjat “Ajjut!” U lil wieħed jegħmiżha rajtu, Bla ma ħsibt darbtejn, fqajtlu ħalqu! Kont indellikilha l-panini bil-kavjar, Liri bdew ħerġin donnhom xi xmara ta’ flus, L-aqwa diski kont nordna għaliha! Fl-aħħar nett ordnajtilha “l-Għerienaq”. Bqajt nagħtiha l-wegħdiet sal-filgħodu, Nerġa’ ntenni u ntenni dal-kliem: “Int għalija l-mħabba mill-ewwel ħarsa, Ilni ma nisraq lil ħadd ħamest ijiem!” Kont qed nibki u nomħot fix-xalpa Waqt ngħidilha li l-ħajja moħlija Qaltli temmen, għalhekk kienet se ttini lilha nnifisha għall-prezz tajjeb għalija. Tajtha daqqa, lill-ħlejqa bjondija Beda jbaqbaq demm sħun Issa fhimt dakinhar x’kienet tagħmel fil-għassa Din l-mħabba tiegħi mill-ewwel ħarsa...
© Yana Psaila. Traduzzjoni, 2014