Snin kollha u sekli u epoki wara xulxin Kulħadd ifittex is-sħana lilhinn Mill-ksieħ u l-maltempati tas-silġ. Imma għaliex dawn l-għasafar ipassu lejn it-Tramuntana Jekk suppost għandhom jerħulha lejn in-Nofsinhar biss? M’għandhomx bżonnhom il-kobor u l-glorja. Malli jispiċċa s-silġ taħt ġwinħajhom Se jsibu l-hena tal-għasafar Bħala l-premju għat-titjira qalbiena. Għaliex ma kellniex kwiet f’ġisimna? X’ġiegħelna nsiefru fuq il-mewġa kbira? L-awrora s’issa ma rajniehiex. Saret rari għax illum il-ġurnata l-awrori Għandhom prezz għoli! Is-silenzju. Gawwi hawn biss bħas-sajjetti. Nitimgħuhom bil-vojtaġni minn idejna. Pero’ niġu ppremjati bil-ħoss Għal das-skiet bilfors. Kemm ilna noħolmu bil-ħolm abjad biss, Lwien oħra nsatru bis-silġ. Ilna li b’din il-bjuda għamejna, Nerġgħu niksbu lura d-dawl ta’ għajnejnna Bis-saħħa tar-roqgħa sewda tal-art. Griżmejna se jinħelsu mis-skiet, Id-dgħufija tagħna qed tikber bħad-dell. Pero’ bħala premju għall-iljieli, Fejn biss disprazzjoni l-ħakkiema, Ikunilna ġurnata polari dejjiema. It-Tramuntana, l-liberta’ u t-tama - pajjiż mingħajr il-konfini, Silġ mingħajr ħmieġ donnu l-ħajja twila bla gideb. Ċawl mhux se jiklilna minn ħofor għajnejna, Għax ma jeżistix ħawn l-ebda wieħed. Min ma emminx fl-oraklu ħażin, U qatt ma mtedd fis-silġ biex jistrieħ, Jiġi għas-solitudni ppremjat Billi jiltaqa’ ma’ xi ħadd.
© Yana Psaila. Traduzzjoni, 2014