Se nibdew din l-istorja mill-ħaġa moħġaġa, Lanqas Alise bilkemm se tagħti r-risposta: X’se jibqa’ mill-ħrafa wara li tkun ingħadet? Fejn hu pereżempju l-buq il-maġiku? Is-saħħara t-tajba fejn taret? X’inhu? E-e! Qed tara, xbin, Din hija l-ħaġa: Huma ma jisparixxux u ma jinħallux, Irrakkontati fil-ħrafa, ifeġġu fil-ħolm, Fl-Art tal-Meravilji maġika jmorru. Aħna, bla dubju, se niltqgħu magħhom f’dil-art favoluża... Hemm ħafna li ma jiftiehemx f’dak il-pajjiż, Tista’ titfixkel jew tintilef... Jaqbdek il-bard Jekk tibda’ taħseb x’jista’ jinqala’: F’daqqa waħda abbiss issib quddiemek, x’ħa tagħmel? Tibża’ mal-ewwel jew se taqbeż kollok kuraġġ? X’inhu? E-e! Qed tara, xbin, Din hija l-ħaġa. It-tajjeb u l-ħażin fl-Art tal-Meravilji jinzertaw bħal kullimkien, Imma hemm biss huma joqogħdu fix-xaqlibiet differenti, Hemmhekk stejjer jimirħu fit-toroq diversi, U fantasiji jiġġerrew fuq saqajn irqaq. U l-aħħar: nixtieq jien Biex dejjem tagħrfuni, Inkun għasfur fl-Art tal-Meravilji, L-għasfur Dodo, kif isejħuli t-tfal. Lanqas Alise tiegħi mhi se tinduna, Meta nkun fil-ġisem ta’ għasfur, X’inhu? E-e! Qed tara, xbin, Din hija l-ħaġa. Kemm jiġru stramberiji fl-Art tal-Meravilji! Ma jkunx hemm il-konfini, m’għandekx għalfejn taqdef, tiġri jew ittir, Mhu xejn diffiċli biex issib ruħek hemmhekk, ħadd mhu projbit Milli jidħol fiha - jeħtieġ biss xewqa qawwija.
* * *
                       
© Yana Psaila. Traduzzjoni, 2015