Inħossni mdejqa b’mod stramb u bla saħħa. Ma jħallunix bi kwieti l-ħsibijiet ħajrana Biex xi ħadd jistedinni xi mkien U nara hemmhekk xi ħaġa ta’ barra minn hawn!.. Iżda xi tkun eżatt, lanqas naf! Kulħadd qiegħed jagħti l-parir b’leħen wieħed: “Aqra l-ktieb!”, inpoġġi u naqra, “Ilgħab!”, mal-qattus nibda nilgħab, Imm’xorta waħda nibqa’ mdejqa! Sur! Ħu lil Alise miegħek! Jien nixtieq, jien irrid Noħroġ mid-dar, xi darba, xi darba, U nsib ruħi fuq nett, fl-għamieq f’daqqa waħda Ġewwa u barra, hemm, fejn kollox ikun differenti! Iżda xi jkun eżatt, lanqas naf! Kulħadd qiegħed jagħti l-parir b’leħen wieħed: “Aqra l-ktieb!”, inpoġġi u naqra, “Ilgħab!”, mal-qattus nibda nilgħab, Imm’xorta waħda nibqa’ mdejqa! Sur! Ħu lil Alise miegħek! Mank kollox jinqaleb ta’ taħt fuq fid-dar, Jekk se jsegwi kastig, mhix problema, naċċetta, Nagħlaq għajnejja, ngħodd sa tlieta... X’ħa jiġri? X’ħa jiġri, ma ngħidx kemm ninkwieta! Iżda xi jkun vera ma nafx! Kollox tħawwad fis-sħana tan-nofsinhar: Naqra? - Inpoġġi u nilgħab, Nilgħab? - Mal-qattus inkun qed naqra, Xorta waħda xi dwejjaq! Sur! Ħu lil Alise miegħek!
© Yana Psaila. Traduzzjoni, 2015