Ma nħobbx it-tmiem fatali. Qatt ma nixba’ mill-ħajja. Ma nħobb ebda żmien fis-sena Meta ma nkantax kanzunetti ferriħija. Ma nħobbx iċ-ċiniżmu sfaċċat, Fl-eloġji ma nemminx, niddejjaq ukoll Meta xi ħadd barrani jaqra l-ittri tiegħi Hu u jittawwal minn wara spalti. Ma nħobbx meta l-affarijiet isiru nofs xogħol Jew meta l-konverżazzjoni tieqaf ħesrem. Ma nħobbx meta jisparawlek f’dahrek Iżda kontra ukoll sparaturi mill-viċin. Jien nobgħod il-qlajjiet magħmula fatt, Id-dud tad-dubji, il-labra tal-unuri, Jew meta l-ħin kollu jmellsu kontra l-pil Jew meta jżerżqu bil-ħadid fuq il-ħġieġ. Ma nħobbx ċertezza sodisfatta, Aħjar li l-brejkijiet ifallu! Inħossni diżappuntat li l-kelma “unur” intesiet, U l-kalunja minn wara dahar xi ħadd issir unur. Meta nara ġwienaħ miksura Ma nkunx inħoss ebda ħniena u mhux ta’ b’xejn Ma nħobbx il-vjolenza u d-dgħufija, Iżda biss jiddispjaċini għal Kristu msallab. Ma nħobbx lili nnifsi meta nibża’, Inħossni diżappuntat meta jsawtu lil min hu bla ħtija, Ma nħobbx meta jipprovaw jidħluli f’ruħi, Aħseb u ara meta jobżquli ġo fiha. Ma nħobbx areni u palkijiet, Hemmhekk miljun isarrfu b’ħabba, Għalkemm fil-futur għad iseħħu bidliet kbar, Dawn m’jien se nsir inħobbhom qatt.
© Yana Psaila. Traduzzjoni, 2018