Għaliex kollox mhux kif kien? Mid-dehra kollox baqa’ kif ikun is-soltu: L-istess sema - ikħal mill-ġdid, L-istess foresta, l-istess arja, l-istess ilma... B’differenza li hu ma ġiex lura mit-taqbida. U issa ma nistax nifhem min minna kellu raġun Fl-argumenti tagħna mingħajr l-irqad u l-kwiet. Issa biss sirt inħoss in-nuqqas tiegħu Meta hu ma ġiex lura mit-taqbida. Kien iżomm is-skiet mhux f’loku u kien itenni l-kliem tal-kanzunetta, Dejjem kien igħid fuq xi ħaġa oħra, Ma kienx iħallini norqod u kien iqum ma’ tlugħ ix-xemx, Imma lbieraħ ma ġiex lura mit-taqbida. Dak li issa jinħass il-vojt - mhux il-punt: F’daqqa waħda ndunajt li konna tnejn... Għalija daqslikieku ħuġġieġa ntfiet bir-riħ Meta hu ma ġiex lura mit-taqbida. U issa r-rebbiegħa donna nħelset mill-priġunerija, Biż-żball għajjattlu jien: “Sieħbi, ħallili nifs!” - imma r-risposta kienet is-skiet... Hu ma ġiex lura mit-taqbida lbieraħ. Il-mejtin tagħna mhux se jħalluna fl-għawġ, Il-maqtula tagħna bħas-suldati tal-għassa... Is-sema jirrifletti fil-foresta bħal fl-ilma, U s-siġar ikunu koħol. Kien hemm biżżejjed spazju fit-tinda għalina, U l-ħin kien igħaddi għalina t-tnejn... U issa għalija biss, imma nistħajjel Li jien ma ġejtx lura mit-taqbida.
© Yana Psaila. Traduzzjoni, 2018