Mal-irdum, quddiem l-abbiss, Sewwasew max-xifer tiegħu, Qed nagħti bil-frosta liż-żwiemel tiegħi, Qed ngħaġġilhom. Għal xi raġuni nħoss in-nuqqas tal-arja, Qed nixrob ir-riħ, qed nibla’ ċ-ċpar, U qed inħoss, bl-estasi diżastruża, Li qed immut. Bil-mod, żwiemel, Bil-mod, Tobdux lill-frosta feroċi. Imma għal xi raġuni nzertawli ż-zwiemel Kapriċċużi, La lħaqt ngħix sal-laħħar, U lanqas mhu se nilħaq nispiċċa nkanta. Se ntihom jixorbu liż-żwiemel, se nkanta sal-aħħar dad-distiku, Għad noqgħod fix-xifer imqar għal ftit. Se nisparixxi jien, se jtajjarni l-uragan Minn fuq il-pala tal-id bħar-rixa rqiqa, U se jġorruni bi slitta fuq is-silġ Bil-galopp filgħodu. Aqbdu l-pass mhux mgħaġġel, Żwiemel tiegħi, Għall-inqas għal ftit imma tawluli trieqti Lejn l-aħħar refuġju. Bil-mod, żwiemel, Bil-mod, Tagħtux kashom il-frosta u s-sawt. Imma għal xi raġuni nzertawli ż-zwiemel Kapriċċużi, La lħaqt ngħix sal-laħħar, U lanqas mhu se nilħaq nispiċċa nkanta. Se ntihom jixorbu liż-żwiemel, se nkanta sal-aħħar dad-distiku, Għad noqgħod fix-xifer imqar għal ftit. Wasalna fil-ħin, Għand Alla ħadd ma jittardja, Imma għaliex l-anġli hemmhekk qed ikantaw B’vuċijiet daqshekk irrabbjati. Jew dik il-qanpiena qed tibki U ma tistax tieqaf, Jew inkella dak jien qed ngħajjat liż-żwiemel Biex ma jġorrux l-islitta b’dil-ħeffa kollha. Bil-mod, żwiemel, Bil-mod, Qed nitlobkom bil-ħniena biex ma ttirux bil-galopp. Imma għal xi raġuni nzertawli ż-zwiemel Kapriċċużi, La ma lħaqtx ngħix sal-laħħar, Għall-inqas nipprova nilħaq nispiċċa nkanta. Se ntihom jixorbu liż-żwiemel, se nkanta sal-aħħar dad-distiku, Għad noqgħod fix-xifer imqar għal ftit.
© Yana Psaila. Traduzzjoni, 2018