Il-bastimenti se jistrieħu ftit u jieħdu rotta, imma jerġgħu lura minkejja l-maltempati... Lanqas tilħaq tgħaddi nofs sena u li jien nerġa niġi lura biex nerġa nitlaq għal nofs sena oħra. Kollha jerġgħu lura ħlief l-aqwa ħbieb, ħlief in-nisa l-aktar maħbubin u leali. Kollha jerġgħu lura, minbarra dawk li l-aktar għandna bżonnhom, Ma nafdax lid-destin, u inqas u inqas lili nnifsi. Iżda rrid nemmen li l-affarijiet mhux hekk, li dalwaqt se tispiċċa l-moda li jaħarqu l-bastimenti. Jien żgur li nirritorna lura, kollni ħbieb u pjanijiet, u żgur li nerġa ngħanni, lanqas tgħaddi nofs sena.
Yana Psaila. Traduzzjoni, 2018