Immaġina jekk sieħbek ikun hekk, La ħabib u lanqas għadu, Jekk mal-ewwel ma tkunx tista’ tifhem Ikunx ħażin jew tajjeb, Ħudu dal-bniedem fil-muntanji, issogra! Titilqux minn ħdejk waħdu, Ħa jkun marbut bl-istess ħabel miegħek U int se tifhem x’inhu. Jekk dal-bniedem fil-muntanji ma jkunx tajjeb, Jekk mal-ewwel ma baqax sod u reġa’ lura, Rifes glaċier u tilef il-kuraġġ, Tfixkel f’saqajh u beda jwerżaq, Dan ifisser li ħdejk ikun bniedem żbaljat, Tirrabjax miegħu, ibgħatu ’l hemm u daqshekk: Ħadd ma jieħu miegħu hemm fuq nies bħal dawn, U hawn ma jkantawx dwarhom. U jekk ma kienx inewwaħ u jeqred, Anke jekk kien biċ-ċiera u rrabjat iżda baqa’ miexi, U meta inti waqajt minn fuq il-blat, Kien qed jokrob imma jżommok, Jekk kien jimxi warajk bħal donnu għat-taqbida, Fuq il-quċċata kien qisu fis-sakra, Dan ifisser li tista’ torbot fuqu Daqs fuqek innifsek.
© Yana Psaila. Traduzzjoni, 2018