Fuq l-oqbra tal-massa ma jagħmlux slaleb U r-romol ma jolfqux ħdejhom, Xi ħadd iġib il-buketti tal-fjuri hemmhekk, U jkebbes il-fjamma eterna. Qabel hawnhekk l-art kienet qed togħla ‘l fuq, U issa - ċangaturi tal-granit. M’hawn ebda destin wieħed, Id-destini kollha maqgħudin flimkien. U fil-fjamma eterna tkun qed tara tank maqbud fin-nar, Djar Russi li qed jaqbdu Smolensk li qed jaqbad u Reichstag maqbud, Maqbuda l-qalb tas-suldat. Ħdejn l-oqbra tal-massa m’hemmx romol imbikkija, Hawnhekk jiġu nies aktar sodi, Fuq l-oqbra tal-massa ma jagħmlux slaleb... Imma dan kollu jnaqqas mit-tbatija?!
© Yana Psaila. Traduzzjoni, 2018