Qed nipprova ninħeles bis-saħħa kollha u bil-muskoli kollha, Iżda llum l-istess bħall-bieraħ: Iċċirkondawni lili, iċċirkondawni, U bil-briju qed isegwuni ħalli niġri lejn in-numri! Minn wara ż-żnieber qed ifaqgħu s-snieter, Hemmhekk il-kaċċaturi jistaħbew fid-dell. L-ilpup qed jagħmlu gabirjoli fuq is-silġ, Għax inbidlu f’mira ħajja. Qed issir il-kaċċa għall-ilpup, qed issir il-kaċċa, Għall-predaturi griżi, maturi u l-ġriewi! Qed jagħjtu s-sawwata u jinbħu l-klieb sa ma jirrimettu, Id-demm fuq is-silġ u t-tbajja’ ħomor tal-bnadar. Imma l-kaċċaturi qed jikkompetu mal-ilpup mhux fuq termini ugwali Iżda xorta waħda idhom mhux se tirtogħod. Iċċirkundawlna l-liberta’ bil-bnadar U qed jolqtu b’kunfidenza u ċertezza. Il-lupu ma jistax jimxi kontra tradizzjonijiet Għax mid-dehra fit-tfulitna meta konna għadna ġriewi għomja u konna qed nerdgħu lil ommna, Xrobna mal-ħalib li mhux permess li taqbeż il-bnadar! U issa qed issir il-kaċċa għall-ilpup, qed issir il-kaċċa, Għall-predaturi griżi, maturi u l-ġriewi! Qed jagħjtu s-sawwata u jinbħu l-klieb sa ma jirrimettu, Id-demm fuq is-silġ u t-tbajja’ ħomor tal-bnadar. Saqajna u ixdqa tagħna huma ħfief Imma għaliex, mexxej, tina r-risposta, Aħna qed niġru kkaċċjati lejn l-isparatura U ma nipprovawx niksru l-projibizzjoni?! Il-lupu ma jistax, m’għandux jagħmel mod ieħor. U issa qed jiskadili ħini: Dak li għal min jien iddestinat, Tbissem u għolla s-senter. Qed issir il-kaċċa għall-ilpup, qed issir il-kaċċa, Għall-predaturi griżi, maturi u l-ġriewi! Qed jagħjtu s-sawwata u jinbħu l-klieb sa ma jirrimettu, Id-demm fuq is-silġ u t-tbajja’ ħomor tal-bnadar. Iżda ma bdejtx inżomm l-ubbidjenza U żgiċċajt wara l-bnadar għax l-għatx għall-ħajja kien ikbar! Kont qed nisma’ bil-ferħ warajja L-għajjat tal-istagħġib tan-nies. Qed nipprova ninħeles bis-saħħa kollha u bil-muskoli kollha, Imma llum mhux bħall-bieraħ: Iċċirkondawni lili, iċċirkondawni, Iżda il-kaċċaturi baqgħu b’xejn! Qed issir il-kaċċa għall-ilpup, qed issir il-kaċċa, Għall-predaturi griżi, maturi u l-ġriewi! Qed jagħjtu s-sawwata u jinbħu l-klieb sa ma jirrimettu, Id-demm fuq is-silġ u t-tbajja’ ħomor tal-bnadar.
© Yana Psaila. Traduzzjoni, 2018