Hekk kif nipprova norqod nara dwal sofor, U nibda ntenni bl-leħen maħnuq fl-irqad: “Stenna, stenna ftit, L-għodwa tkun aħjar minn flgħaxija!” Iżda anke filgħodu xejn ma jkun sew, Ma jkunx hemm dak ix-xalar: Jew tpejjep fuq l-istonku vojt, Jew terġa’ tixrob wara lejl xorb ta’ qabel.         Fit-taverni hemm damiġġjana ħadra, Srievet bojod, - Ġenna għall-foqra u l-buffi Imma jien inkun hemmhekk qisni għasfur ġo gaġġa. Fil-knisja hemm riħa tinten u dlam, Id-djakni jdaħħnu bl-inċens... Le, lanqas fil-knisja xejn ma jkun sew, Xejn ma jkun kif għandu jkun! U nitla’ mgħaġġel fuq għolja, Ħalli ma jinqala’ xejn, Fuq l-għolja hemm l-alnu, U taħt l-għolja hemm is-siġra taċ-cirasa. Imqar kieku xi liedna kienet ixxebilket mal-ġenb tagħha, Ukoll kienet tkun ferħa għalija, Jew imqar xi ħaġa oħra... Xejn ma jkun kif għandu jkun!         U mort fil-bur maġenb ix-xmara: Dawl hemm kemm ħalaq Alla iżda m’hemmx Mulej! Fil-beraħ tal-kampanja jikbru ċentawriji, Triq twila. Maġenb it-triq hemm bosk folt Bi nisa sħaħar xjuħ, U fit-tarf tat-triq Ikun hemm blokka njam bl-imnanar. Xi mkien iż-żwiemel qed jiżfnu b’ritmu wieħed, Kontra l-qalb u bil-ħlewwa. Maġenb it-triq xejn ma jkun sew Imma fit-tarf tagħha - inqas u inqas. La knisja u lanqas taverna, Xejn ma jkun qaddis! Le, nies, xejn mhu sew! Xejn mhu sew, nies...        
© Yana Psaila. Traduzzjoni, 2018