Min qal: “Kollox inħaraq kompletament, Mhux se titfgħu iżjed żerriegħa fil-ħamrija”? Min qal li l-Art mietet? Le, hi żammet in-nifs għal xi żmien biss! Ma tistax toħodilha l-maternita’ lill-Art, Ma tistax ċċaħħadha minnha daqskemm hu impossibbli li tnixxef il-baħar. Min emmen li l-Art ħarquha? Le, hi swiedet bin-niket. Il-fossi ffurmaw qishom farretti U l-krejters miftuħin beraħ donnhom feriti. In-nervaturi mikxufa tal-Art Jafu t-tbatija mhux terrestri. Hi se tissaporti kollox, se tistenna, Tikkunsidrahiex bħala mmankata! Min qal li l-Art ma tgħannix, Li ħemdet għal dejjem?! Le! Qed tinstama’ waqt li qed tipprova tifga l-krib Mill-feriti u l-bokok tagħha kollha, Għax l-Art hija r-ruħ tagħna, U r-ruħ ma titgħaffiġx taħt bwiez! Min emmen li l-Art ħarquha?! Le, hi żammet in-nifs għal xi żmien biss...
© Yana Psaila. Traduzzjoni, 2018