Odijiet mixruqa fuq ix-xafra mdemma Ħarħru fl-agunija u siktu. Rapsodisti milquta fil-qalb Ċekċku qishom ħġieġ imkisser u siktu wkoll. Anke poeżiji waqagħu fit-taqbida U temmu t-triq ta ħajjithom bl-unur. Lirika wkoll naħnħet għanja, L-għanja taċ-ċinju tagħha. Bħas-siġar li jkunu tilfu l-ilmijiet kollha Iżda baqgħu weqfin wara l-mewt, L-istess fil-poeżija jibqgħu sħaħ versi biss Imma l-poeżiji nfushom mgħadhomx idoqqu għall-widna. Biex tgedwed it-tgedwid li jkollu l-ħoss tar-ram Lill-muża ġagħluha tkanta l-innijiet. Instemgħet ftit u siktet, Żgur li mhux se ddoqq iżjed għall-widna.
Yana Psaila. Traduzzjoni, 2018