Vasily ma jistudjax fl-Istitut Għax jiddejjaq iħażżeż u jikteb. EĦĦ, jekk jaslu li jkeċċuh ’il barra, Ikollu jisraq.
© Yana Psaila. Traduzzjoni, 2018