Illixxa t-tikmix tiegħek, għażiża, Għax jien ġejt lura. Jien miegħek mill-ġdid. Xjaħt, ommi, tidher differenti, Iżda għalija bqajt żagħżugħa! Neħħi dik id-demgħa u tbissem, isa, Matul dawk l-għaxar snin tant rajt dmugħ, Li avolja ma nafx nibki, meta narhom Kapaċi naqbad nolfoq bis-serjeta` ukoll. Għaliex bqajna fuq l-għatba? Daħħalni, daħħalni issa ġewwa. Spiċċa kollox, l-isfortuni u l-inkwiet, Tista’ terġa’ ssejjaħli ibnek. Irrid nirrakkontalek fuq id-dulur, Fuq ir-rutina tad-dwejjaq tal-ħajja, fuq kollox, Li rajt ħdejn dak il-baħar imbiegħed, U forsi ftit fuq xi ħaġa oħra. Poġġi bħal qabel ħdejn it-tustiera ta’ soddti. Bħal qabel b’idek żegħilija Mellisli xagħri lewn il-qamħ, ta’ ibnek, Kemm hu tajjeb li ninsab miegħek mill-ġdid!
© Yana Psaila. Traduzzjoni, 2018