...
© אלכסנדר עפּעלזאַפט. איבערזעצונג, ?
© מרק אפלזפט. ביצוע, 2021