Ғарыш емес, қара жер төбем≥зде, Ўахтадағы жұмыс, той емес екен≥н б≥лем≥з. Қопарып, қара алтын ел≥м≥зге, Қалаған соң журек, жер астында жүрем≥з.                                
       
       
           
           
© ?. јударма, ?