Владимир Высоцкий
Бөрүлөргө аң улоо
Мен жактырбайм
Кежир аттар
Дос жөнүндө ыр

Кемелер (У.Жунушбаев)
Дос жөнүндө ыр (У.Жунушбаев)
Шаардын чуусуна, унаалар тыгынга (У.Жунушбаев)

Боордоштордун мүрзөсү (Т.Чакиев)
Шок элем, аялды сүйчүмүн (Т.Чакиев)

Сүйүү жөнүндө баллада
Мага жакпайт

Ет беріңдермына төбеттерге... (Т.Уалиев)
Ал согуштан кайтпай калды