Кемелер көп турат, Анан кетишет. Ызгаар түндү кесип Кайтадан келишет... Мен келем, арадан Жарым жыл да өтпөйт, Анан кайрадан Жарым жыл - өзгөдө. Бардыгы кайтышат, Эң жакшы досуңан башкасы, Эң ажар, эң ынак жарыңан башкасы. Бардыгы кайтышат, Сен үчүн бир адам эң зарыл, Ошондон башкасы. Тагдырга ишенбейм, Өзүмө ишенбей да калгам. А бирок ойлойсуң - Мындай эмес бардыгы деп. Кеме өрттөп, Келбейм дегениң калдыбы деп. Мен сөзсүз келем, Досторумда, кыялымда... Мен сөзсүз ырдап берем, Өтпөйт арадан жарым жыл да.
© Улан Жунушбаев. Котормо, 2014