vv, ͺ뺺 . , v ! , ? ? v v vv ? v , v . v v, , v , 㺺 . , vv. 㺺 v . ͺ㺺 㺺 v . 㺺 v . v . v . v . v ? ? v v . v vv . v, , . . պ . v . v vv, . պ . , v. v. 人 v, .
. v . , vv vv Һ v . v v v , vv , v 뺺 v ? v ?! v ?! vv v .
. y. , 2009