Ka tü, ka tere tonu atu he kaipuke i te tere nui nö mai ränö Ahakoa te riri o Tawhirimätea, o Tangaroa, ka hoki, ä, ka hoki aua kaipuke. Kia huri te tau kotahi nei ka kite koe i a au e hoki ana, ä, ka mutu, ka haere atu mö te tau kotahi kë anö Ka hoki te hunga tängata katoa. Engari mö te tino hoa. Engari mö te tino tau, he wahine pono. Ka hoki te hunga tängata katoa, Engari käore kau mö rätou te hunga e noho köingo ana ki te tau o taku ate. Kua kore whakapono au mö te takanga noa mai o te pai. Kua kore whakapono hoki au ki a au anö. Otirä, höhonu te manako nöku e huri kë tërä ähuatanga pä pöuri. Kia hoki ora katoa mai ngä kaipuke, tüturu mai, matua mai. Kia oti hoki te tikanga o te tahu kaipuke, kia kaingia noatia e te ahi. Ae märika, ka hoki ko au, me te tino hoa, me te tino tau. Ä, ka hari, ka koa, ka ümere au me te waiata ake.
© Brandon Amoamo. Iritiraa, 2015