...
© Никола Танасић. Превод, ?
© Никола Танасић + Звездана Кузмановић. Изводење, 2011