Дуж обронака, над провалијом, по самом крају Коње своје бичем шибам, терам... Ваздуха је мало, ветар пијем, маглу гутам, Чујем погибељно усхићење: пропадам! пропадам! Спорије мало, коњи, спорије! Не слушајте бич запети! Дошли су ми коњи пробирљиви, Доживети нећу да допевам, а не успем. Коње ћу напојити и строфу ћу допевати, И на тренутак, на крају, постојати                                        
© Петар Милатовић. Превод, 2013