protopi mi ti banju po belomu ja sam se odvikao od belog sveta malo ču da se proparim i para će da mi razveže jezik protopi mi ti banju, gazdarice da se jako ugrejem, raspalim Na polici pored samog kraja ja ću iz sebe da istrebim sve sumnje opustiču se ja do nepristojnosti kofa sa vodom je hladna- i sve ostalo je pozadi i tetovaža vremena kulta ličnosti poplaviće u levom delu grudi protopi mi ti banju po belomu ja sam se odvikao od belog sveta malo ču da se proparim i para će da mi razveže jezik koliko je vere i šuma povaljeno koliko je upoznato tuge i staza a na levoj ruci profil Staljina na desnoj - anfas Marine eh za veru moju nesebičnu koliko godina sam odmarao u raju Promenio sam ja na život beznadežan besmislenu glupost moju protopi mi ti banju po belomu ja sam se odvikao od belog sveta malo ču da se proparim i para će da mi razveže jezik sećam se kako sam rano ujutru uspeo da viknem bratu "Пособи!" i mene su dva lepa vojnika odvezli iz Sibira u Sibir A potom na kamenolomu, u močvarama, nagutavši se suzama i sirošću Bliže ka srcu tetovirali smo profile di bi oni čuli kako kucaju naša srca protopi mi ti banju po belomu ja sam se odvikao od belog sveta malo ču da se proparim i para će da mi razveže jezik oh drhtim od priče pedantnog par je oterao misli iz uma iz magle hladne prošlosti ulazim u vruću maglu pokucale su mi misli ispostavilo se-ja sam uzalud njima stigmitiran i udaram ja lagano metlicom od breze po nasleđu marčnih vremena protopi mi ti banju po belomu ja sam se odvikao od belog sveta malo ču da se proparim i para će da mi razveže jezik
© Mary Shapic. Prevod, 2015