Ја оглувех од пљесака јаких, И ослепех од смеха певачица - Годинама од симфонија патих, Попуштах епигонима птица! Кад се профилтри добро, кроз мене Ваш дух чисте примао је звуке. Стоп! На оног се ослањам, ено - Све сам за њег отрпео муке! Кроз мене су шаптали о месечини, Весело се драли неки о тишини. Један jе на шеги свирао - врат jе шегао, А из мене јек се разлегао, разлегао... Кад jе дубок тон, глас му jе низак, Кад је висок, тад ножу је сличан. Шта зна - трен ће показати близак, Али и jа сам нечему вичан! Он с напрезањем задихан пева, Уморан ко на обуци воjник. Своjим окретним вратом се девам К лицу златном од капљица знојних. Кроз мене су шаптали о месечини, Весело се драли неки о тишини. Један је на шеги свирао - врат jе шегао А из мене jек се разлегао, разлегао... Зачух: "Човече, паметан буди, То jе боза, сладуњавост проста; Уморан си! Одмори! Шта гудиш?! Доста! Публико, реци му: доста!..." Све jе залуд - не постоје чуда, Ја се љуљам и jедвице стоjим, Као мелем, он чемер ми нуди, За грлашце микрофонско моjе. Кроз мене су шаптали о месечини, Весело се драли неки о тишини. Један jе на шеги свирао - врат jе шегао А из мене jек се разлегао, разлегао... Бићу у чем год хоћете кривац, Али нећете против себе, ах: По занимању jа сам - поjачивач, - Много патих, но лаж поjачавах. Ја запиштах, звучници jош више, Моjе грло он ухвати руком... Одспојише ме и умртвише - И заменише мене за другог. Кроз мене су шаптали о месечини, Весело се драли неки о тишини. Један jе на шеги свирао - врат jе шегао А из мене jек се разлегао, разлегао... Тај ће други све трпети за месго - Он jе припојен за мој врат да пази. Нас замењуjу другима често - Да не бисмо ометали лажи. Тесно лежасмо ми у футроли - Ја, постоље и други микрофон - Кроз смех ми тад рекоше они: "Кад си замењен, срећан jе био Он!"
© Миливоје Баћовић. Превод, 2005