Из грсти, пуњених у ходу, Црногорци, гдје врела вру, За сјутра пише живу воду - До тријесте за сјутра мру. А част је било живот дати Кад меци, сабље, узму мах, И, осим себе, у гроб слати По два-три, два-три врага зла. Он гађа с кољена и седла, Док ороз пушке не би стрт; Црногорац се ропству не да, Од ропства - боља бјеше смрт. И њима живје се до стоте, У жеђи за животом - нај!.. Гдје планине небеса кроте, Гдје морем огрнут је крај. А шесто хиљад части равних Из једне грсти воде пи... Но, Црногорац рачун сравни - До тријесте - дуг вијек би! Даће им жене помен водом И дјецу крит под горски скут, Док дјеца оружјем и добом Не буду вична за бој љут. Црнину стављале су тихо И водом гасиле своj дом. По трави сузе лиле кришом Да душману не годе том. Од туге црњеле се жене Ко плодоносне земље слој; И црњеле се горе снене У пепелу и ватри тој. Оваква освета злу суди! Кроз ватру налазише пут! У ватри бјеху: горе, људи, Противречности, гњев и бунт. Пет вјекова ко казна Божја, Свог оца светио је син. Што планинама пламтје пожар - Црногорског је срца чин. Ко год да влада двором, троном, У боју - смрт је вазда част. Црногорцу је углед тоно Кад не сможе - до тријес паст! ...Ја жалим, у животу овом Што немам коријена два, Што другом домовином мојом Не зовем Црну Гору ја!
© Миливоје Баћовић. Превод, 1998
© Миливоје Баћовић. Изводење, 2013
© Марја Живковић. Изводење, 2019