Јако диши, руке шири, И не жури - три, четири! - Дух ти бодри грација и пластика! Општеучвршћавајућа, Јутром отрежњавајућа, Ако ипак жив си још - гимнастика! Кад сте у свом стану сетни Лезте на под - три, четири! Своје кретње правилно изводите! Спољном утицају - не - Новим навикама - све - Јако дишите док се не сморите! Целом свету врло прети Грипа вирус - три, четири! - Оболење напредује, шири се. Чим си кржљав - већ си гроб! Људи, ради здравља свог - Тело влажним ручницима бришите! Нема разговора сада - Чучње радите до пада; Нећу лица мргодна и тмурава! Ако смераш нешто смело - Било чиме отри тело; Воденим се подај процедурама.               Лоше вести нису страшне - Онда трк у месту паше - Награђени може бити почетник. Баш лепота - у тој трци Нема задњих, нема првих - Трк у месту мировни је посредник.
© Миливоје Баћовић. Превод, 2016