Своју прву казну издржао нисам - И додаће ми годину, а можда и више. Другари, пошаљите ми писмо: Шта има ново у слободном свету вашем? Шта пијете? Ми овде скоро ништа. Овде je снег и кад сунце блиста... Другари, пишите било шта, Jep овде je увек све исто. Страшно ми сви недостајете - Хтео бих да видим драге њушке ваше. Како je Нада, с ким je, напишите. Ако je сама - нек и она пише. Гори од овог je можда тек Страшни суд. Писмо ћe ми нит водиља бити. Можда га задрже - и биће узалуд - Али ви га ипак пошаљите!..
© Андриј Лаврик. Превод, 1997