Бродови се задрже у луци - а онда опет на пут - Али се и враћају кроз непогоде... Неће проћи ни пода године - и ја ћу се вратити - Да бих опет отишао на пода године. Враћају се сви - осим најбољих пријатеља, Осим највољенијих и најпреданијих жена. Враћају се сви - осим оних који су најпотребнији - Ja не верујем у судбину, а у себе - још мање. А хтео бих да верујем да то није тако, Да ће спаљивање бродова ускоро изићи из моде. Ja ћу се, наравно, вратити - са пријатељима и са маштама, Ja ћу наравно, отпевати - неће проћи ни пола године.
© Андриј Лаврик. Превод, 1997