Пале ми свеће сад свако вече И твоју слику обавија дим. Ja нећу да знам да време лечи И да баш све пролази са њим. Нема ми спаса од празнине у души Jер све што сам носио у њој Она je пустила да су сруши - Отишла на лет за Париз свој. Пале ми свеће сад свако вече, И твоју слику обавија дим. Ja нећу да знам да време лечи И да баш све пролази са њим. У моjoj души је пустиња пуста - Шта стоjите над мојом пустом душом! У њoj одломци песме и паучина густа, Све друго она је однела са собом. Сада ми свеће пали вече И твоју слику обавија дим. Ja нећу да знам да време лечи И да баш све пролази са њим. У моjoj души су циљеви без пута, У њoj су сада само старе ствари, Стари разговори по сто пута А остало je - Француска, Париз... И нека ми свеће пали вече, Нек’ твоју слику обавија дим, Ја нећу да знам да време лечи И да баш све пролази са њим.  
© Андриј Лаврик. Превод, 1997