Елкенчилер оьтюп къаршы еллерден, Алгъасайлар ерлерине етмеге. Ярым йылдан мен де къайтып гелермен, Сонг янгыдан ярым йылгъа гетмеге. Ким де къайта, къайтмай герти къурдашлар, Къызлар къайтмай бизин сююп оьлеген. Къайтмай бизге жан береген сырдашлар, Къысмат недир - ким бар ону билеген? Тек, мен билсем, булай къалма ярамай. Къайтмасланы елкенлерин урларман. Гемелерим батгъангъа да къарамай, Ярым йылдан къайтып сизге йырларман.
© Бадрутдин Магьамматов. Таржума, 2014